Başbakan Narendra Modi, Hindistan’ın liderliğinde birçok yenilik ve gelişme sağlamıştır. Ancak, son zamanlarda özellikle beceri altyapısı sistemi üzerinde daha fazla odaklanması gerektiği söylenmektedir. Türkiye için beceri altyapısı, çalışanların yetenekleri ve işyeri eğitimi gibi unsurları kapsamaktadır. Başbakan Modi beceri altyapısını yeniden yönlendirmek için ne yapabilir ve neden önemlidir?

Bugün, Hindistan hızlı bir kalkınma sürecinde olmasına rağmen, meslek eğitimi sistemleri, iş piyasalarına uyum sağlayabilecek niteliklere sahip işgücü üretmede sınıfta kalmıştır. Başbakan Modi, Hindistan’ın beceri altyapısı sistemi üzerindeki yıllar boyunca devam eden zayıf performansının farkındadır ve bu nedenle, bu alanda önemli yenilikler yapılması gerektiği konusunda ciddi adımlar atmak istemektedir.

Başbakan Modi, BECERA (Becerilere Erişim ve Sosyal Cihazları Üzerinden Eğitim) girişimini başlattı. Bu girişim, yetenek eğitimi veren kurumların sayısını artırmak, daha fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlamak, bölgesel eşitsizlikleri azaltmak ve uygun şekilde nitelendirilmiş öğretmenlerin eğitim vermesini sağlamak için tasarlanmıştır.

BECERA, Hindistan eğitim sektöründe baharın yaşanmasını sağlayacak bir girişimdir. Bugün, Hindistan hala istihdam edilebilir yetenekler açısından yetersizdurumdadır. Bu girişim, öğrenenlere, becerilerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar sunarak bu durumu tersine çevirmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, BECERA, beceri eğitiminde hızlı bir şekilde ilerlemeyi destekleyebilmek için özel sektörden de önemli yatırımlar sağlayacaktır.

Başbakan Modi, bu İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı’nın BECERA girişiminin Hindistan’da en son iş alanı ve diğer sektörlerde geniş ölçekte yinelenen bir başarı haline getirme öngörülerini gerçekleştirmek için çabalamaktadır.

Bu girişim, Hindistan’daki işsizlik oranı da dahil olmak üzere birçok soruna çözüm sağlayacaktır. Hindistan’da , genç işsizliği oranı yüksektir ve bu, ülkenin gelişimine ciddi bir engel teşkil edecektir. Yetenek eğitimi veren kurumların ve BECERA’nın ortak çalışması, Hindistan’da işsizliği önlemek için etkili bir yöntem olarak hizmet edecektir.

Becerilerin geliştirilmesi, daha doğrusu, bir toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması için vazgeçilmez bir unsurdur. Hindistan, tüm dünyadaki meslek eğitim sistemleri arasında en iyi olmaya çalışıyor. Ancak, Hindistan’da beceri altyapısı sistemi henüz bu hedefe ulaşamamıştır.

Başbakan Modi’nin BECERA girişimi, gereksiz olarak işsiz olan milyonlarca kişiye eğitim imkanı sağlayarak, toplumda daha fazla işsizlik sorunu oluşmasını önleyebilir. Bu girişim, işsizlik oranını azaltmak ve bunun yerine, sürdürülebilir bir istihdam yaratacak kadar ulusal olarak uygun niteliklere sahip çalışanları üretmek için tasarlanmıştır.

Başbakan Modi, beceri altyapısı sistemini yeniden yönlendirme ihtiyacını vurgulayan en güçlü savunucusudur. BECERA’nın desteğiyle, Hindistan’ın kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamada büyük ilerlemeler kaydedilebilir. Bu, Ülkenin büyümesini hızlandıracak ve Hindistan’ın gelecek nesilleri için daha sürdürülebilir bir ekonomik gelecek sağlayacaktır.

Sonuç olarak, becerilerin eğitimi ve geliştirilmesi, bugün Hindistan’ın kalkınmasında kritik bir unsurdur. Başbakan Narendra Modi, BECERA girişimi ile beceri altyapısı sistemini yeniden yönlendirmek ve Hindistan’da sürdürülebilir, nitelikli çalışanların üretilmesine yardımcı olmak istemektedir. Bu inisiyatif, Ucuz işgücü ile değil, nitelikli iş gücü ile tanınmak isteyen Hindistan için adım atan önemli adımlardan biridir.