Bu Aptal Dünya. Yo La Tengo ismi hakkında en azından birkaç şey biliyorsanız, muhtemelen bu ismin grubunun uzun süredir yarattığı bir albümün ismi olduğunu ve bu isimle bir dizi farklı bağlamda karşımıza çıkabileceğini bilirsiniz. Ancak son dönemde, bu isim bir başka anlama büründü: Tennessee Yahudi Eyaletler Yasası’nı protesto etmek için başlatılan bir dizi arka arkaya Nashville gösterilerinin bir sloganı haline geldi.

Bu yazıda, bu olayların nasıl gerçekleştiğini, Yo La Tengo’nun neden bu protestolara öncülük ettiğini ve müzik dünyasındaki başka benzer inisiyatifleri de ele alacağız.

Her şey bir yasa değişikliği ile başladı. Tennessee’de, bir grup eyalet meclisi üyesi, Yahudilerin İsrail politikalarına olan desteğini bir test olarak kullanmak amacıyla bir dizi yasa önerisinde bulundu. Bunlardan biri, İsrail boykotuna karşı özel yaptırımlar öneren kuruluşların devletten finansmanını kesmeyi öngörüyordu. Diğerleri, İsrail’i “terörizmi desteklemekle” suçlayan ifadeler içeriyordu.

Yasa önerileri eyalet meclisi tarafından geçti ve Tennessee valisi Bill Lee tarafından imzalandı. Ancak bu adım, eyalet sınırları içindeki Yahudi topluluğunda büyük bir infiale yol açtı. Tarihi boyunca Yahudilere karşı hoşgörüsüzlük içeren bir bölgede yaşayan Yahudiler, söz konusu yasaların kendilerine yönelik bir saldırı olarak algıladılar.

İşte tam da bu noktada, Yo La Tengo devreye girdi. Grup, ismini albümlerinden biri olarak kullandığı “Bu Aptal Dünya” slogaını, Nashville’deki bir dizi gösteri sırasında kullanmaya başladı. Slogan, hem İsrail’in Filistin politikalarına karşı duruşlarını hem de Tennessee’in Yahudi yasalarına karşı çıkışlarını ifade ediyordu. Yo La Tengo’nun kendisi de Yahudi olan üyeleri, bu protestolarda ön saflarda yer aldılar.

Bu, aslında hiç de sıradışı bir şey değil. Müzik dünyası tarihinde, sanatçılar sosyal ve siyasi konulardaki fikirlerini dile getirmek için sık sık konserlerde veya özel etkinliklerde sahneye çıkarak performanslarını kullanırlar. Bazen, sanatçıların bu tavrı eleştiriye de maruz kalabilir. Kimi zaman daha orta yolculuk tavrı tercih edilirken, kimi zaman da tam tersine, sanatçılar çarpıcı ve somut eylemlerle protesto etmeyi seçerler.

Yo La Tengo’nun bu tavrı da, birçok başka sanatçının benzer şekilde müziklerini siyasi bir platform olarak kullanması ile temellenmektedir. Özellikle punk rock hareketi gibi altkültürler, müzikleri aracılığıyla toplumsal talepler ve protestolar yarattılar. Bunun yanı sıra, popüler müzik tarihi boyunca, birçok sanatçının seyirci önünde siyasi mesajlar verdiği konserler, “en iyi” konser listelerindeki yerlerini de sağlama alabildiler.

Tam da bu noktada, Yo La Tengo’nun yaratıcılığı devreye giriyor. Grup, ‘Bu Aptal Dünya’ sloganını katıldığı gösterilerde söyleyerek, sözlü mesajları dışında görsel ve işitsel bir mesaj da yaratmış oldu. Böylece seyircilerin ilgi odağı haline geldi ve konserlerde yapılan bu hareket, protestoları medyada daha fazla gözükür kılarak, medyada etki alanlarını da artırdı.

‘Bu Aptal Dünya’ sloganının, konserlere katılanların yanı sıra, sosyal medya platformları üzerinden de yayılmasıyla, protesto hareketi daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı da yakaladı. Bu da, Tennessee’deki yasa değişikliğinin ülke çapında bir tartışmaya dönüşmesine neden oldu.

Sonuç olarak, Yo La Tengo, Tennessee Yahudi Eyaletler Yasası’na karşı çıkışlarına dair duyurularını müzikleri aracılığıyla açıklamış ve kendi hayran kitlesinden daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Müzik tarihi boyunca, sanatçılar toplumsal farkındalığı artırma konusunda sık sık harika bir iş çıkarmışlardır. İşte Yo La Tengo, bu tarihi devam ettirerek, Bu Aptal Dünya sloganı ile Tennessee yasalarına karşı inisiyatif alarak ve bu protestoları teşvik ederek, müzik dünyasına bir çığır açmıştır.