Başbakan Narendra Modi bugün Delhi’de gerçekleştirilen Küresel Darı Konferansı’nın açılışını yaptı. Konferans, dünya genelinde darı ekimini arttırmak ve darıya yönelik araştırmaları ve yenilikleri teşvik etmek için düzenleniyor.

Darı, Hindistan’da önemli bir tarım ürünüdür ve dünya genelinde de yaygın olarak yetiştirilmektedir. Hindistan, dünya darı üretiminin yaklaşık %20’sini sağlıyor ve dünya genelindeki darı ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.

Başbakan Modi, konferansta yaptığı konuşmada, darı yetiştiriciliğinin Hindistan’da önemli bir yere sahip olduğunu ve ülkenin gıda güvenliği ve çiftçi refahı için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Aynı zamanda, darıya yönelik araştırma ve yeniliklerin teşvik edilmesinin, gelecek nesillerin gıda güvenliğini sağlamak için önemli olduğunu da belirtti.

Konferans, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile ortaklaşa düzenleniyor ve dünya genelindeki darı yetiştiriciliğine yönelik bilgi alışverişi yapılmasına ve tarım sektöründeki yeniliklerin paylaşılmasına imkan tanıyor.

Darı, dünyanın en önemli tahıllarından biridir ve dünya genelinde yaklaşık 900 milyon insanın temel gıda kaynağıdır. Ancak, darıya yönelik araştırmalar yetersiz kalmaktadır ve çevre koşulları nedeniyle verimlilik düşmektedir. Bu nedenle, konferans, darı ekimini arttırmaya ve darıya yönelik araştırmaları ve yenilikleri teşvik etmeye yönelik çabaları destekleyerek, dünya genelindeki darı yetiştiriciliğinin geleceği için umut verici bir adım olarak görülmektedir.

Başbakan Modi, konferansta yaptığı konuşmada, “Darı, dünya genelinde milyarlarca insanın beslenme ihtiyacını karşılayan hayati bir üründür. Ancak, darıya yönelik araştırmalar ve yenilikler, dünyanın değişen çevre koşulları ve gıda güvenliği zorluklarıyla başa çıkmak için önemlidir. Bu konferans, dünya genelindeki darı yetiştiriciliğinin gelişimine katkı sağlamak için önemli bir fırsattır” dedi.

Konferansta aynı zamanda, darıya yönelik araştırmalar ve yenilikler için finansman kaynakları da ele alınıyor. Bu konuda Başbakan Modi, Hindistan’ın Yunus Emre Yıldırım Fonu’nu kurduğunu ve bu fonun, çiftçilik sektöründe yeniliklere yönelik projelere finansman sağlamak için kullanılacağını belirtti.

Konferans, darı yetiştiriciliği ve darıya yönelik araştırmalar konusunda dünya genelindeki bilim adamları, akademisyenler, çiftçiler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlayarak, bu konuda uluslararası bir işbirliği platformu yaratmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Küresel Darı Konferansı dünya genelindeki darı yetiştiriciliğinin geleceği için umut verici bir adım olarak görülmektedir. Darı, dünya genelindeki beslenme ihtiyacının karşılanması için kritik bir role sahip olduğundan, darıya yönelik araştırmaların ve yeniliklerin teşvik edilmesi önemlidir. Konferans, dünya genelindeki darı yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi alışverişi yapılmasına ve tarım sektöründeki yeniliklerin paylaşılmasına imkan tanıyarak, bu konuda uluslararası bir işbirliği platformu yaratmayı hedefliyor.