Onu cesaretlendirmeye çalıştım: Sürükle yasağı Cumhuriyetçiyi destekliyor eşcinsel erkeklerin müstehcen Instagram fotoğraflarını neden sevdiğini açıklıyor

Son zamanlarda, ABD’deki birçok eyalette sürükle yasağı tartışmaları devam etmektedir. Sürükle yasağı, ülkede yaşayan eşcinsel erkeklerin birbirleriyle flört etmek ve buluşmak için kullandıkları uygulamalardan biri olan Grindr gibi uygulamaları hedef almaktadır. Bazıları, sürükle yasağının, eşcinsel erkeklerin daha güvende olduğu ve daha az şiddete maruz kaldığı bir ortam yaratmak için gereklilik olduğunu savunurken, diğerleri de bu yasağı, eşcinsel erkekleri manipüle etmek ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanıldığını düşünmektedir.

Sürükle yasağı, ABD genelinde hızla yayılmakta olan ve birçok eyalette kanunlaştırılmaktadır. Son zamanlarda, bu yasakların arkasında Cumhuriyetçi Parti’nin olmasının nedeni, çoğunlukla bu partiden insanların, eşcinsel erkekleri kınayan ve bu konuda sert bir tavır alan insanlar olmalarıdır. Fakat ne yazık ki, bu yasaklar eşcinsel erkeklerin hayatına büyük bir etki etmektedir.

Bu yasağın getirdiği birçok kısıtlamadan biri, eşcinsel erkeklerin güvenli bir ortamda buluşmalarına izin vermemektir. Eşcinselliğin toplumda kabul görmemesi nedeniyle, eşcinsel erkeklerin birbirlerini tanımak ve buluşmak için sıklıkla interneti kullandıkları bilinmektedir. Fakat sürükle yasağı, bu tür uygulamaları kullanmalarını yasaklama söz konusu olduğunda, erkekleri tehlikeye atmakta ve onları daha fazla risk altında bırakmaktadır.

Eşcinsel erkekler bu yasaklardan dolayı nasıl etkilendiklerini açıklarken, bu yasakların onların sosyal hayatlarında büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyorlar. Birçok eşcinsel erkek, çevrelerinde bulunacaklarından endişe duyarlar veya ayrımcılığa maruz kalacaklarından korkarlar. Bu durumda, sürükle yasağı buluşma ve tanışma sürecinde erkeklere zorluk çıkarmaktadır.

Ayrıca, sürükle yasağına karşı çıkan eşcinsel erkeklerin bir başka korkusu, bu yasağın politik bir araç olarak da kullanılmasıdır. Bazıları, sürükle yasağından endişe duymamasına rağmen, yasakların, eşcinsel erkekleri manipüle etmek ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanıldığını düşünmektedirler. Bu endişeler, çevrimiçi buluşma uygulamalarında tanışan eşcinsel erkeklerin verilerinin Cumhuriyetçi Parti liderlerinin elinde toplanabileceğini düşündüklerinden kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan, sürükle yasağına destek veren insanlar ise, bu yasağın eşcinsel erkeklerin daha güvende olduğu bir ortam yaratmak için gereklilik olduğunu savunmaktadırlar. Bazıları, eşcinsel erkeklerin toplumda daha fazla şiddete maruz kaldığına ve bu yasağın, insanların daha az saldırgan davranış sergilemesine neden olabileceğine inanmaktadırlar. Diğerleri ise, çocukların güvenliği konusunda endişeli olduklarını ve sürükle yasağının, çocukların çeteler tarafından hedef alınmasını önleme konusunda yardımcı olabileceğini düşünmektedirler.

Eşcinsel erkekler için sürükle yasağı, gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yasaklar, erkekleri eşcinselliklerini ifade etmekten kaçınmaya zorladığı gibi, onları korumasız hale de getirmektedir. Bu nedenle, eşcinsel erkeklerin güvende kalmasını sağlayacak daha iyi çözümler aranmalıdır.

Sonuç olarak, sürükle yasağı her ne kadar eşcinsel erkekleri korumak için yapılmış gibi görünse de, onları manipüle etmek ve kontrol etmek için bir araç olarak da kullanılabilir. Eşcinsel erkekler, bu tür yasakların getirdiği zorluklarla mücadele etmek zorunda kalırlarken, daha iyi çözümler geliştirilmelidir. Cumhuriyetçi Parti liderlerinin, eşcinsel erkeklerin hayatlarını daha da zorlaştıran yasalar için çalışmak yerine, onları destekleyecek daha iyi yollar bulmaları gerekiyor. Bu yolla, eşcinsel erkeklerin kendi güvenlikleri konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan, güvenli bir ortamda buluşma ve tanışma fırsatlarına sahip olmaları sağlanabilir.