Texaslı doktor ve GOP aktivisti olan Michelle Cretella, transseksüelleri pedofil olarak lekelediği gerekçesiyle eyalet senatosundan atıldı. Cretella, Amerikan Pediatri Akademisi eski başkanı ve daha önce transseksüellerin tıbbi işlemlerini savunan bir kuruluş olan Amerika Transseksüel Sağlık Kaynakları Derneği’ne karşı çıkan bir doktor olarak tanınıyor.

Cretella, transseksüeller hakkında yaptığı açıklamalarıyla sık sık tartışmalara sebep oldu ve eyalet senatosunda da birçok hukuki mücadele verildi. Ancak son olarak pedofililikle ilişkilendirdiği açıklamaları nedeniyle atıldı.

Cretella, transseksüel bireylerin çocuklar üzerinde olası bir cinsel istismar tehlikesi oluşturduğunu iddia ederek, transseksüelliği “istismarcı” olarak tanımladı. Ayrıca, transseksüellerin cinsiyet geçiş işlemlerine izin vermenin de çocuklara yönelik bir kötülük olduğunu savundu.

Bu açıklamalar, transseksüel topluluğunun ve destekçilerinin büyük bir tepkisini çekti. Cretella, transseksüellerin cinsel istismarcılarla bir tutulması nedeniyle “kamuoyunda nefreti körüklemekle” suçlandı.

Texas valisi Greg Abbott, Cretella’nın açıklamalarını kınayarak, “Transseksüellerin çocuklara veya herhangi birine kötü davranacağına dair hiçbir kanıt yok” dedi.

Bununla birlikte, Cretella konuşması sırasında, pedofilinin nasıl tanımlandığı hakkında yanıltıcı bilgileri kullandı. Cretella, pedofili terimini meşru bir cinsel yönelim olarak tanımladı. Bu nedenle de, tartışmanın büyük bir kısmı, pedofili ile transseksüelleri bağdaştırma çabaları üzerine yoğunlaştı.

Transseksüel bireyler, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle uzun yıllardır ayrımcılığın hedefi olmuştur. Cretella’nın bu açıklamaları, transseksüel bireyleri daha da aşağılamak ve stigmatize etmek için kullanılan bir taktik olarak görülüyor.

Cretella’nın açıklamaları, Amerika’nın transseksüel hakları konusundaki kriz ile bağlantılı olarak geldi. Ülkede, transseksüel hakları konusunda giderek daha büyük bir çatışma yaşanıyor.

Trump yönetiminin, transseksüel öğrencilerin cinsel kimliklerine göre banyoları kullanmalarını engelleyen bir politika benimsemesi, transseksüel hakları savunucuları tarafından sert eleştirilerle karşılandı. Benzer şekilde, Trump yönetiminin, cinsiyet değiştiren bireyleri sivil hak koruma yasasından çıkarmak istemesi de büyük bir tartışmaya yol açtı.

Cretella’nın açıklamaları, Amerika’da transseksüel hakları konusundaki bir tartışma ortasında geldiği için ayrıca önemli bir anlam taşıyor.

Ancak Cretella, konuşmalarındaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle eleştirilirken, diğer yandan, transseksüel bireylerin çocuklara yönelik herhangi bir kötü davranışta bulunma olasılığı konusunda gerçek bilgiler de verildi.

2021 yılına gelindiğinde, transseksüellerin cinsel istismar konusunda daha sıkı kurallar getirildi. Kaliforniya eyaleti, transseksüel bireyleri istismar etmek veya herhangi bir şekilde çocuklara zarar vermekle suçlanan kişilerin cinsiyet değişikliği operasyonlarından yararlanamayacakları bir yasayı kabul etti.

Benzer şekilde, transseksüel bireylerin erkek ya da kadın diye değil, cinsiyet kimliklerine göre sınıflandırılması konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Bu konuda yapılan tartışmalar, transseksüel hakları savunucularının, toplumun onları kabul etmesi ve ayrımcılıkla mücadele etmesi konusundaki önceliklerine tepki göstermesine neden oldu.

Cretella’nın eyalet senatosundan atılması konusunda endişe duyanlar, bu davranışın, transseksüel hakları konusundaki tartışmaların bir sonucu olduğuna inanıyorlar. Birçok gazeteci ve aktivist, transseksüel bireylerin haklarını savunmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek için daha fazla çaba harcamaları gerektiğini söylüyorlar.

Sonuç olarak, Cretella’nın transseksüel bireyleri pedofil olarak lekelemesi, Amerika’da transseksüel hakları konusundaki tartışmaların da büyümesine neden oldu. Ancak doğru bilgi ve gerçekler temelinde yapılan tartışmaların daha yapıcı olacağı aşikar. Ayrımcılıkla mücadele etmek için, toplumun tüm kesimlerinin bir arada çalışması gerekiyor.